KLIDvHK, z.s.

Nezisková organizace KLIDvHK, z.s. se věnuje vzdělávání a volnočasovým aktivitám, které se zaměřují především na angličtinu pro děti a mládež v Hradci Králové.  Pořádá vzdělávací a kulturně-společenské akce jako jsou jazykové tábory s angličtinou , cestovatelské večery v angličtině, dramatický kroužek s angličtinou.  Připravuje děti a mládež na mezidnárodní festivaly divadel a jazyků. V rámci mezinárodních projektů zve do Hradce Králové anglicky mluvící učitele a pořádá přednášky  o jejich zemi  a další  zábavné aktivity pro děti a mládež prostřednictvím angličtiny.  Jejím hlavním motem je, že jazyky spojují národy.  Snaží se , aby děti a mládež překonali jazykovou bariéru a otevřeli se prostřednictvím angličtiny světu, aby komunikovali s novými přáteli v různých zemích, aby se vzdělávali a rozvíjeli a aby díky svým znalostem a zkušenostem šířili radost, porozumění, laskavost a morálku po celém světě. Jedním z cílů organizace je připravit mezinárodní festival divadla a jazyků v Hradci Králové.

KLIDvHK, z.s. a Jazyková škola H.O.E.s.r.o. jsou už 7 let zapojeni do vzdělávání rámci projektu Adopce na dálku. Nově sponzorujeme Benjamina z jedné z nejchudších oblastí Ugandy Buikwe, který navštěvuje 1.třídu základní školy a jednou by se rád stal zdravotním bratrem. Benjamin žije se svou babičkou, dvěma sestřenicemi a třemi bratry. Jeho rodiče jsou rozvedení, otec se o děti nijak nezajímá a maminka pracuje daleko jako služebná. Když má možnost, za dětmi přijede a peníze zasílá. Babička chlapce pracuje na polích a snaží se o rodinu postarat.

Sídlo: Zelená 764, Hradec Králové, IČO:05259002

Založena 12.7.2016 v Hradci Králové

Aktivity, které  KLIDvHK,z.s., pod metodickou záštitou Jazykové školy H.O.E.s.r.o. pořádá:  příměstské  jazykové tábory, kurzy angličtiny pro děti v předškolním věku se zaměřením na dramatickou, výtvarnou a hudební výchovu, zábavné soboty s angličtinou, cestovatelské večery s angličtinou, dramatický kroužek s angličtinou. Zábavné akce s angličtinou jsou pořádány za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Magistrátu města dle typu konkrétní akce.

_226x200_best_fit_1539269297_kr-lov-hradeck-kraj.jpglogo_hradec_kralove.png