KLIDvHK, z.s.

Nezisková organizace KLIDvHK, z.s. se věnuje vzdělávání a volnočasovým aktivitám, které se zaměřují především na angličtinu pro děti a mládež v Hradci Králové.  Pořádá vzdělávací a kulturně-společenské akce jako jsou jazykové tábory s angličtinou , cestovatelské večery v angličtině, dramatický kroužek s angličtinou.  Připravuje děti a mládež na mezidnárodní festivaly divadel a jazyků. V rámci mezinárodních projektů zve do Hradce Králové anglicky mluvící učitele a pořádá přednášky  o jejich zemi  a další  zábavné aktivity pro děti a mládež prostřednictvím angličtiny.  Jejím hlavním motem je, že jazyky spojují národy.  Snaží se , aby děti a mládež překonali jazykovou bariéru a otevřeli se prostřednictvím angličtiny světu, aby komunikovali s novými přáteli v různých zemích, aby se vzdělávali a rozvíjeli a aby díky svým znalostem a zkušenostem šířili radost, porozumění, laskavost a morálku po celém světě. Jedním z cílů organizace je připravit mezinárodní festival divadla a jazyků v Hradci Králové.

KLIDvHK, z.s. a Jazyková škola H.O.E.s.r.o. podporují už 7 let vzdělávání dívky z Botswany v rámci projektu Adopce na dálku.

Sídlo: Zelená 764, Hradec Králové, IČO:05259002

Založena 12.7.2016 v Hradci Králové

Aktivity, které  KLIDvHK,z.s., pod metodickou záštitou Jazykové školy H.O.E.s.r.o. pořádá:  příměstské  jazykové tábory, kurzy angličtiny pro děti v předškolním věku se zaměřením na dramatickou, výtvarnou a hudební výchovu, zábavné soboty s angličtinou, cestovatelské večery s angličtinou, dramatický kroužek s angličtinou.