O nás

Proč House of English

Proč chodí děti prožívat angličtinu právě s námi?

Stimulující prostředí, skvělí lektoři, jedinečná metodika

 

Proč s námi žijí v angličtině naši studenti mnoho let?

Pravidelná práce s návazností, měřitelné výsledky, silné zážitky a kamarádství

 

Proč nám naše práce dává čím dál tím větší smysl?

Naše děti si užívají komunikaci v angličtině, umí si poradit v cizině, angličtina je jejich přirozenou součástí při získávání znalostí a poznatků z jiných oborů, uvědomují si rozdíly mezi národy a respektují je, jsou spolehlivé , zodpovědné a otevřené.

Tým našich lektorů

O naší škole

Jazyková škola H.O.E. s.r.o. (House of English) byla založena v roce 2008. Neustále se rozvíjíme a vytváříme stále větší kvalitní jazykové zázemí pro děti a studenty. To se odrazilo i v akreditaci, kterou 2.5.2018 udělilo MŠMT naší škole jako instituci a našim jazykovým kurzům. Spolupracujeme s Britskou radou a Velvyslanectvím Velké Británie. Díky tomu můžeme připravovat děti a studenty k mezinárodně uznávaným Cambridge zkouškám.

Spolupracujeme s neziskovou organizací KLIDvHK, z.s. a některými hradeckými základními školami. Pravidelně zveme do České republiky kvalifikované učitele angličtiny (rodilé mluvčí) a zprostředkováváme v běžných hodinách dětem a studentům pohled do odlišných kultur a zemí.

Naše jazyková škola je jedinečná ve své nabídce kurzů, co do délky vyučovacích hodin, počtu hodin za celý školní rok a především samotnou obsahovou náplní kurzu.

Nezávazně vyplnit přihlášku

Katčin příběh

Narození vlastního dítěte vás změní. Dojde vám, že to vše - předchozí kariéra, koníčky, pařby, cestování i studování - bylo skvělé, svobodné, zábavné, ale není to to, co je skutečným smyslem našeho života. Až poté, co se mi narodila Kačenka, jsem pochopila, co znamená zodpovědnost vůči své budoucnosti. A později jsem si uvědomila, že rodičovství přede mě staví zásadní výzvu - postavit své dítě na práh jeho samostatného dospělého života plně připravené. Tak, aby mohlo vykročit a vybírat si mezi příležitostmi, které mu život přinese. Ne jen, aby paběrkovalo z toho, co na něj zbude.

Mou cestou, jak dětem otevřít budoucnost, je dát jim dar komunikace s celým světem. Stále hodně cestuji a sama se vzdělávám v Čechách i v zahraničí. Pochopení, jakou svobodnou hodnotu komunikace bez bariér má, získáte ve chvíli, kdy poprvé zavtipkujete s někým pár vět v angličtině a vytvoří to základ novému vztahu. Přátelskému, partnerskému, kamarádskému ...

Je to tak silný obohacující prožitek, že jsem se rozhodla ho předat i své Kačence a poté nejen ji. V roce 2008, když byly Kačence 4 roky, jsem tehdy ještě s kamarádkou založila jazykovou školu House of English. Nejdříve se zaměřením pro předškolní děti, postupem let jsme na základě poptávky dětí a rodičů pracovali tak, že nyní máme autorské výukové plány na 15 ročníků výuky a naší jazykovou školou prošly již stovky dětí.

Nic však není jen růžové. Jazyková škola není jen výuka. V průběhu let jsem se potýkala s realitou podnikatelského prostředí a byly i chvíle, kdy jsem si říkala, že to už zkrátka "nedám". Učila jsem se, co je marketing, jak pracovat s lidskými zdroji, že můžeme využít systémové nástroje pro zlepšení výuky ... a proces není u konce. Stále mám na čem pracovat a děkuji dětem, rodičům i svým kolegyním a přátelům za cenné připomínky a rady.

Nyní, společně s lektorským týmem, vyučujeme nejen děti u nás ve škole, ale zajišťujeme též rozšiřující výuku angličtiny v některých státních základních školách, vedeme dramatický kroužek v angličtině, připravujeme pro děti volnočasové aktivity ...

Baví mě ukazovat dětem možnosti, na něž by bez znalostí angličtiny nedohlédly. Na věci, které dělají rozdíl mezi životem jejich a jejich rodičů. Baví mě vidět děti v naší jazykové škole šťastné, motivované, spokojené a úspěšné.

Obohaťte život vašich děti i vy ...

Katina Chalupová
ředitelka jazykové školy House of English
+420 777 314 220

Naše jedinečnost

Návaznost, propojenost, komplexita vzdělávání od 3 do 18 let

Rozřazení dětí podle věku a znalostí od 3 do 18 let

Střídání rodilého mluvčí s českým lektorem ve výuce od 3 do 18 let

Vlastní metodika a metodické materiály akreditované MŠMT

Časová dotace 36 až 72 hodin za školní rok

Individuální konzultace pro děti i rodiče, jak pomoci s jazykovým vzděláváním

Kontaktní informace

Jazyková škola H.O.E. s.r.o. (House of English)
Učebny: Wonkova 340, Hradec Králové
Sídlo: Zelená 764, 500 04 Hradec Králové
Do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové dne 4.června 2013, oddíl C, vložka 32301.

IČO 01730126

Obecné informace:

Mgr. Katina Chalupová

ředitelka jazykové školy

Telefon: +420 777 314 220

E-mail: info@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro předškoláky a první stupeň, informace k online kurzům:

Bc. Adéla Vejvodová

zástupkyně ředitelky

Telefon: +420 774 981 600

E-mail: adela@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro druhý stupeň, SŠ, dospělé a firmy:

Mgr. Věra Pohlová

PR Manager and Course Coordinator II

Telefon: +420 774 225 855 

E-mail: verka@house-of-english.cz