The sooner the better!

24.6.2020

The sooner the better!

V současné době si většina lidí uvědomuje, že znalost cizích jazyků a to nejen angličtiny, zvyšuje nejen naši pozici na pracovním trhu, ale je užitečná na zahraniční dovolené, při konverzaci s přáteli z ciziny, ale i při běžných denních činnostech, jako je objednávání zboží ze zahraničí, bookování hotelu, letenky či vyřízení zahraničního telefonátu v práci.

Se stoupajícím věkem je učení jazyků stále obtížnější. I z tohoto důvodu je proto vhodné, aby děti vstřebávaly jazykové znalosti už od malička. Naše škola razí heslo „the sooner the better“. Pravidelné kurzy, které pořádáme, jsou pro děti od 3 let, to je však z toho důvodu, že tyto děti jsou již školkové, neměl by tedy pro ně být problém přijít na skupinový kroužek angličtiny a v klidu vydržet celou výukovou hodinu anglického hraní si či zpívání v angličtině a to bez rodičů a nejlépe s rodilým mluvčím, pořádáme však i individuální lekce pro děti mladší, nejmladším studentíkem byl ani ne dvouletý chlapeček, který se hned pustil do lekcí s rodilou mluvčí a to bez opory rodičů na hodině, ale o tom zase jindy.

Podle výzkumu se jedním cizím jazykem u nás domluví zhruba 30% lidí, dva jazyky ovládá už pouze 15% a pouze 5% lidí ovládá tři a více jazyků. Nejčastější jsou angličtina a němčina. Více než polovina obyvatel České republiky ovládá pouze jazyk mateřský. Vy, jakožto rodiče, můžete jedním jednoduchým, avšak důležitým krokem pomoci vašemu dítěti zařadit se minimálně do první zmíněné skupiny. Učení se jazykům již v raném věku totiž obrovským způsobem rozšiřuje mozkovou kapacitu, kterou mohou děti v budoucnu využít nejen pro zdokonalování se a rozšiřování škály jazyků, ale i v jiných oborech či odvětvích.

A kdy tedy začít? V souvislosti s osvojováním si cizích jazyků u dětí mluvíme o takzvaném kritickém období, jde o nejvhodnější věk pro studium cizího jazyka, v tomto případě jde o období od narození do zhruba 6-7 let. Říkáte si: „Aha, tak to jsme prošvihli, co teď?“. Pokud jste své dítě nezačali seznamovat s angličtinou v tomto období, neznamená to, že je všechno ztraceno, jazyky se samozřejmě můžeme učit i v důchodu, bývá to však daleko obtížnější. Mozek totiž ztrácí svou pružnost a kapacitu, dospělý člověk ztrácí schopnost imitace a bezprostřednost a nabírá na studu a strachu z mluvení.

Takže čím dříve, tím lépe.

Adéla

Více o osvojování a kritickém období v dalším článku.

Napište nám

zpět na blog

Kontaktní informace

Jazyková škola H.O.E. s.r.o. (House of English)
Učebny: Wonkova 340, Hradec Králové
Sídlo: Zelená 764, 500 04 Hradec Králové
Do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové dne 4.června 2013, oddíl C, vložka 32301.

IČO 01730126

Obecné informace:

Mgr. Katina Chalupová

ředitelka jazykové školy

Telefon: +420 777 314 220

E-mail: info@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro předškoláky a první stupeň:

Bc. Adéla Vejvodová

zástupkyně ředitelky

Telefon: +420 774 981 600

E-mail: adela@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro druhý stupeň, SŠ, dospělé a firmy:

Mgr. Věra Pohlová

PR Manager and Course Coordinator II

Telefon: +420 774 225 855 

E-mail: verka@house-of-english.cz