Jak zábavné soboty probíhají?

Hravě a zábavně

Spojení pohybu, vyrábění, zpívání, tancování, osvojování si slovní zásoby, her, soutěžení, smíchu a angličtiny. Pro děti jsou zajištěny veškeré výtvarné i výukové materiály.

3-Direction method

Metoda je zaměřena na 3 směry: Prozkoumávej, vnímej a respektuj! Naše originální metoda je založena na mnohaletých zkušenostech a využití vlastních materiálů a postupů.

Rozumět, reagovat, komunikovat

Děti vstupují do dvouhodinového tvořivého, plně anglického prostředí, kde se seznamují s angličtinou a krok po kroku se jejím prostřednictvím učí komunikovat nebo si upevňují již dříve získané znalosti angličtiny.

Společně a s radostí

Podporujeme lásku k angličtině a vzájemnou spolupráci a respekt mezi dětmi (musíme si pomáhat), kdy společně plní nejrůznější interaktivní úkoly a angličtinu prožívají. Pracují s rodilými mluvčími či českými lektory, na hodině je vždy anglicky mluvící asistent, který dětem v případě potřeby pomáhá. Zážitky s angličtinou a kulturními odlišnostmi z nich vytvářejí kultivované a vzděláné osůbky.

Pravidelnost

Vždy první sobotu v měsíci od 9:30 do 11:30 + další soboty navíc dle harmonogramu jazykové školy.

Občerstvení

Pro děti je vždy zajištěna svačinka s čerstvým ovocem a pitný režim po celou dobu konání akce.

Reference

Markéta Gulyásová

Můj syn Míša navštěvuje HOE od svých tří let a já jako maminka nemůžu být pyšnejší, že díky vaši práci a především práci lektorů a rodilých mluvčích postupuje v angličtině neustále dopředu, zvládá konverzovat o nejrůznější tématech, jako by to byl jeho rodný jazyka. Dovoluji si tvrdit, že i díky tomu zvládá výuku AJ ve své škole bez přípravy a patří mezi nejlepší žáky. Vaše škola ho i perfektně připravila na Cambridge zkoušky a nesmím opomenout i  vaše zábavné soboty, ze kterých přišel pokaždé nadšený. Jste opravdu skvělí a je vidět, že do hodin a ostatních aktivit dáváte maximum.

Paní B. maminka

Kubovi se sobota moc líbila , nejvíce pak hry, těší se na příště .

D. M. účetní

Dcera dochází na výuku angličtiny H.O.E. velice ráda, již od začátku ji velmi zaujala a podnítila její pozornost a zvědavost. Na začátku jsme měli přání, aby se dcerka více rozmluvila a zvykla si na mluvu rodilého mluvčího, neboť cizincům nerozuměla. To se splnilo nadmíru. Zábavné soboty byly obohacené o výtvarnou stránku, a to také velice přínosně: barevné, veselé, anglické. Určitě jiná výtvarná práce než ve škole, nebo v ZUŠ. Dcerka měla z výtvorů velkou radost. Nezapomeneme na krásný strom života, veselý dýňový lampion nebo nádherné slunce s básničkou pro maminku v den matek. Jsem přesvědčena, že díky skvělému přístupu lektorů, zajímavé zvídavé formě a přesné pečlivé organizaci kurzů to bude pro ni velký přínos do života. V neposlední řadě si zde našla kamarády a líbilo se nám přátelské prostředí. Domnívám se, že kurzy se velice hodí i pro děti, které děti ve škole angličtina nebaví. Tady jsou vtaženi do děje, do anglického života. Jakmile začne děti jazyk víc bavit, půjde jim mnohem lépe.

I.P.

Anička začala chodit na zábavné soboty s angličtinou do House- of- English. Nejenže se tam setkávala se svými kamarády, vyráběla různé tématické věci (k Vánocům, k Velikonocům,atd.), ale naučila se vždy nějaké anglické písničky, nová slovíčka a to vše přirozeným, nenuceným způsobem. Ze zábavných sobot přešla automaticky na angličtinu ve skupině stejně starých dětí. Poslední dva roky chodí na angličtinu v House-of- English se svojí kamarádkou . Mají nejen českou lektorku, ale i rodilého mluvčího. Díky přístupu House-of-english ji angličtina baví natolik, že už po druhé si vyzkoušela úspěšně Cambridskou zkoušku.

Iva V. spolumajitelka Restaurantu Vnuk

Kurzy angličtiny v House of English pro děti i dospělé jsou naprosto boží! Je znát, že v této jazykové škole lektory práce doopravdy baví! Prožitek a dril nám přináší efektivní výsledky. Za mě i mou dceru Aničku (9let) obrovská pochvala. Zábavná sobotní výuka pro děti v moderním prostředí je zpestřená kreativní tvorbou a vynikající svačinkou. S Aničkou se vždy moc těšíme na Anglický večer pro dospělé i studenty, který strávíme v "cizí zemi světa" a dozvíme se o ní vše co nás zajímá. Oceňuji výborný nápad jak skloubit kvalitní čas s rodinou a výukou angličtiny. Do House of English se moc rádi vracíme a prodlužujeme kurzy. Všem vřele doporučujeme jsou to profesionálové!

Všechny reference

Témata zábavných sobot

Autumn Fun 7.10.2023

Přihláška

Halloween4.11.2023

Přihláška

Christmas 9.12.2023

Přihláška

Winter Fun4.2.2023

Přihláška

Spring Fun4.3.2023

Přihláška

Easter Fun1.4.2023

Přihláška

Love is in the Air29.4.2023

Přihláška

Spring Fun27.5.2023

Přihláška

Travellingděti od 4 do 8 let / 3.6.2023

Přihláška

Velikonoční setkání s Honor z Jižní Ameriky 14. - 16. 4. 2023

Přihláška

Letní setkání s Michaelem z Austrálie – celotýdenní 14. - 18. 8. 2023

Přihláška

Letní setkání s Joshem z USA – celotýdenní 7. - 11. 8. 2023

Přihláška

Zábavná sobota s angličtinou 390 Kč

- 2x 60 minut
- Rodilý mluvčí/český lektor
- Výtvarné a výukové materiály
- Občerstvení a pitný režim

Přihlášky zasílejte vždy nejpozději do úterý před danou sobotou do 20:00.

Už stačí jen vyplnit přihlášku

Je třeba vyplnit jméno!
Je třeba vyplnit datum narození!
Je třeba vyplnit adresu!
Je třeba vyplnit školu!
Je třeba vyplnit dobu!
Je třeba vyplnit jméno!
Je třeba vyplnit telefon!
Je třeba vyplnit email!
Neplatný vstup
Je třeba vybrat sobotu!
Je třeba vybrat způsob platby!
Je třeba souhlasit s obchodními podmínkami!
Neplatný vstup

Aktuality

Děti Dospělí Studenti
Blog

Sledujte náš blog  

Číst více

Kontaktní informace

Jazyková škola H.O.E. s.r.o. (House of English)
Učebny: Wonkova 340, Hradec Králové
Sídlo: Zelená 764, 500 04 Hradec Králové
Do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové dne 4.června 2013, oddíl C, vložka 32301.

IČO 01730126

Obecné informace:

Mgr. Katina Chalupová

ředitelka jazykové školy

Telefon: +420 777 314 220

E-mail: info@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro předškoláky a první stupeň, informace k online kurzům:

Bc. Adéla Vejvodová

zástupkyně ředitelky

Telefon: +420 774 981 600

E-mail: adela@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro druhý stupeň, SŠ, dospělé a firmy:

Mgr. Věra Pohlová

PR Manager and Course Coordinator II

Telefon: +420 774 225 855 

E-mail: verka@house-of-english.cz