Od hraní si na koberci ke cambridgeským zkouškám

18. 9. 2020

Od hraní si na koberci ke cambridgeským zkouškám

Dnes bych Vám ráda představila naši partu 7.ročníku, skupina dětí, které spolu chodí k nám na angličtinu snad od 5 let. Výborně jim to spolu jde a dělají neuvěřitelné pokroky. Navštěvují devadesátiminutové lekce v kombinaci český lektor + rodilý mluvčí, což jim velice prospívá. 🙂 V této kombinaci vidíme obrovský efekt, český lektor používá při výuce učebnice a pracovní sešity, seznámí žáky s novou gramatikou či slovní zásobou, trénují společně poslechová cvičení či čtení s porozuměním, po 45 minutách přichází do třídy rodilý mluvčí, který na českého lektora tematicky navazuje a společně se studenty pracují na upevnění nově nabitých znalostí prostřednictvím anglické konverzace a her. Student tak odchází z hodiny angličtiny se silným prožitkem, protože, co se naučil, si ihned zažil a zkusil v praxi a už to jen tak nezapomene. To vše je ještě podpořeno členskou sekcí, do které mají přístup všichni studenti naší školy, ve které naleznou shrnutí toho, co se danou hodinu probralo, domácí úkol a další doporučené materiály či aktivity, ať už zajímavý článek či video. Vycházíme z toho, že základním stavebním kamenem osvojování si cizího jazyka je obklopení se jím a s tím se snažíme našim studentům pomoci. 

Děti však potřebují obrovskou trpělivost a to zejména od rodičů, výsledky se dostavují pomalinku, kdy si děti nejprve hrají na koberci, zpívají písničky, učí se říkanky, vytváří si kladný vztah k jazyku jako takovému a začínají se mu otevírat, později se ve vyšších ročnících nadšeně hlásí na cambridgeské zkoušky, ve kterých s jistotou a bez stresu dosahují skvělých výsledků.

A nás těší, že jim již tolik let můžeme pomáhat s angličtinou a oni tak mají veliký náskok při běžných hodinách angličtiny ve škole.

Adéla

zpět na blog

Kontaktní informace

Jazyková škola H.O.E. s.r.o. (House of English)
Špitálská 182 a 193
500 03 Hradec Králové

Učebna: Wonkova 340, Hradec Králové

IČO 01730126
DIČ CZ01730126

Telefon: +420 777 314 220
E-mail: info@house-of-english.cz