Kdy uvidíme výsledky?

13.5.2023

Kdy uvidíme výsledky?

Jako rodič chcete a potřebuje vidět pokroky Vašeho dítěte, to je naprosto normální. Jenže u dětí mezi 3. - 8. rokem je jejich pokrok jen těžko měřitelný.

To je možné nejdříve přibližně od 3.- 4.třídy, kdy už umí číst a psát a můžeme je vyzkoušet různými testy. Každé dítě je navíc individuální v jeho přístupu k jazyku, záleží i na tom, jak komunikuje a reaguje v českém prostředí - jestli se stydí, jak je soustředěné atd. Některé děti jsou anglickým prostředím obklopeny více (nejen na kurzu - cizí členové rodiny, poslouchání angličtiny doma, časté cestování, zahraniční návštěvy atd.) a začnou reagovat dříve, některé méně a jsou stydlivější a začnou reagovat až třeba v 6.třídě.

Za ty roky, co se angličtině a dětem věnujeme sledujeme, že ten základní proces trvá cca od 3-4 let do cca 5.ročníku, kdy většinou začíná být vidět zlom a výsledky jsou hmatatelnější a rodič je konečně může zaznamenat. Ale je to dlouhý proces, v průměru může trvat i 4-6 let.

Do té doby často děti prochází fází tichou a návazně fází, kdy rozumí základním pokynům a situacím a reagují  nejprve pouze slovně a pak v kostrbatých slovních spojeních a později i kráťoučkých větách.

Přijde Vám to jako málo? Je to však velký pokrok! Děti se nebojí, mají velmi dobrou výslovnost a poslech. Mluvení je v procesu výuky jazyka vždy na posledním místě - to je i u dospělých. Nejprve se porozumí, pak reaguje a chápe a až nakonec přijde seběvědomé mluvení.  

Důležité je také si uvědomit, že i když říkáme, že chodíme/naše dítě chodí na angličtinu třeba 2 roky, většinou je to jen jednou týdně a i když k tomu občas přidáme něco navíc, pořád je to na perfektní zvládnutí jazyka málo, ať už se jedná o dítě nebo dospělého. Nejsme angličtinou obklopeni 24 hodin denně a tak se i ten pokrok rozkládá. Když do toho ještě přijde pauza v podobě prázdnin nebo delší nemoci, začínáme pořád znovu a znovu.

Ale nejdůležitější u dětí je podchytit jejich zájem a trpělivost, protože jsou to někdy roky "dřiny", než se výsledek dostaví. Ale on se dostaví!

Vidíme to na dětech, které k nám chodí od malička a teď jsou už třeba v 9.ročníku. 

Důležité je také na děti netlačit a nenutit je, aby něco řekly nebo přeložily, protože to pak mohou začít být nervózní, např. z toho, že zklamou rodiče, že to neví a pak se zablokují a už se z toho složitě dostává. Takže je naprosto normální, že když se jich doma na něco zeptáte, tak Vám málokdy odpoví, nechtějí, není to pro ně přirozené. Přirozené je pro ně pracovat v určitém prostředí/kontextu s lektorkou.

Děti mají veliký potenciál, mají obrovskou imitační schopnost, jsou bezprostřední a velmi akční. Což jim při osvojování angličtiny moc pomáhá, nestydí se projevit, i když to zrovna vyslovují nebo říkají špatně, ale to jsou úplně úžasné pokroky, na kterých se dá stavět.

Proto se snažíme děti dostávat do neustálého kontaktu s rodilými mluvčími, aby se pro ně angličtina stala přirozeným prostředkem komunikace a aby v tomto období, kdy je jejich "ucho" nejcitlivější a nejvnímavější načerpali angličtinu v tom nejlepším podání.

 Děti od nás potřebují trpělivost a dodávání anglického prostředí. Ony se s tím pak už poperou samy a výsledky budou vidět.

zpět na blog

Kontaktní informace

Jazyková škola H.O.E. s.r.o. (House of English)
Učebny: Wonkova 340, Hradec Králové
Sídlo: Zelená 764, 500 04 Hradec Králové
Do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové dne 4.června 2013, oddíl C, vložka 32301.

IČO 01730126

Obecné informace:

Mgr. Katina Chalupová

ředitelka jazykové školy

Telefon: +420 777 314 220

E-mail: info@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro předškoláky a první stupeň:

Bc. Adéla Vejvodová

zástupkyně ředitelky

Telefon: +420 774 981 600

E-mail: adela@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro druhý stupeň, SŠ, dospělé a firmy:

Mgr. Věra Pohlová

PR Manager and Course Coordinator II

Telefon: +420 774 225 855 

E-mail: verka@house-of-english.cz