Jak studenty učíme angličtinu?

3-Direction-Method

Metoda je zaměřena na 3 směry: Prozkoumávej, vnímej a respektuj! Učí děti vzájemné spolupráci a respektu. Naše originální metoda je založena na mnohaletých zkušenostech a využití vlastních materiálů a postupů.

Rozumět, reagovat, komunikovat

Studenti jsou přirozeně vedeni ke vzájemné spolupráci a respektu. Učíme je, že mluvit s chybami není hřích, ale naopak přínos. Díky tomu si velmi rychle budují jistotu a sebevědomí při komunikaci v angličtině.

Podle věku a znalostí studenta

Studenti jsou rozděleni do 2 skupin podle jejich jazykových dovedností. Jako doplňkový kurz ke konverzaci je možné se přihlásit do gramatického kurzu.

Hravě a zábavně

Zapojujeme do výuky prožitky a pocity. Angličtina se stává pro studenty zábavným prostředkem k získání nových informací z oblastí, které je zajímají.

Zapojení rodičů

V členské sekci mají rodiče možnost zjistit, jaká témata se na hodinách probírají. Dále nabízíme individuální konzultace pro rodiče i studenty.

Rodilý mluvčí

V hodinách studenti pracují s kvalifikovaným rodilým mluvčím, který se studenty pracuje především na jejich ústním projevu.

Reference

Monika, 27 letreference online výuka

Na jazykovou školu House of English jsem narazila náhodně na webu. Jako projektovou manažerku mě naprosto zaujal kreditový systém online výuky. Vybrala jsem si na zkoušku balíček s rodilým mluvčím na 500 minut, ale už teď vím, že využiji dalších 1000 minut. Lektor je velice spolehlivý a flexibilní, využívám i 20 minutové lekce např. při cestě do práce, ve vlaku, kdy si jen tak 20 minut pohovoříme na určité téma, někdy se domluvíme i na 90 minut intenzivní výuky, zkrátka jak se mi to hodí. Online výuku House of English bych doporučila všem, kteří potřebují flexibilní přístup ať už ze soukromých či pracovních důvodů.

Tomáš Syrový marketingový poradce

Kreditový systém House of English mě velmi mile překvapil. Pro své dítě jsem sháněl doučování angličtiny, ale jsme časově vytíženi a díky čerpání minut z kreditu, si můžeme hodiny každý týden přizpůsobit tomu, jak potřebujeme. Nejprve jsme využili individuální hodiny, kdy lektor synovi vysvětlil látku, kterou probíral ve škole. Později se k nám připojili i dva synovi kamarádi. Kluky hodiny baví, pilují angličtinu, které ve škole mají teď málo a navíc mají občas hodiny s rodilým mluvčím, takže kromě gramatiky se i rozmlouvají, což je pro mě jako pro rodiče velmi důležité. Tomáš Syrový

Spokojení rodiče Syn 7. třída

Syn chodí do 7. třídy a čím déle je školní výuka na onlinu, tím více vnímáme, že angličtinu ve škole nezvládá. Na školní angličtině jich je ve třídě přes 20 a přes počítač z toho takhle nic nemá. Dali jsme ho do House of English na individuální hodiny a jsme příjemně překvapeni. Lektor se nám zcela přizpůsobuje, běžně máme hodiny jednou týdně, ale když má kluk před testem nebo si neví rady s úkolem, není problém mít hodiny i třikrát týdně. Syn takhle dohání látku, kterou ve škole nepochopil, trénuje slovíčka, i mluvení. Můžeme doporučit. R+T

Tatínek dcera 8.ročník

Naším cílem a očekáváním bylo především, aby Klárka byla schopná aktivně používat jazyk při komunikaci a nebála se komunikovat v cizím prostředí. Toto se podle našeho názoru naplňuje a to díky komunikaci v malé skupině a s rodilým mluvčím, kdy je třeba být připraven okamžitě a častěji než v běžné výuce v ZŠ reagovat. Výuka Klárku baví i díky snaze o část výuky prováděnou zábavnější formou. Pozorujeme také poměrně výrazné zlepšení slovní zásoby. Empiricky pokroky sledujeme i účastí a slušných výsledků na různých soutěžích v AJ, kterých se účastní bez dalších speciálních příprav. 

 

JUDr. Kateřina Perthenová advokátka

V současnosti navštěvují jazykovou školu House of English mé dvě dcery (10 a 14 let) a obě se na hodiny angličitny těší. Já jsem očekávala, že se budou v anglickém jazyce zlepšovat a budou tak i ve škole napřed, což se naplnilo. To, že jde z pohledu mých dcer o příjemně strávený čas s kvalitním vyučujícím, který podává látku zábavnou formou, je příjemný bonus. Proto mohu s klidným svědomím jazykovou školu House of English. paní Mgr. Katiny Chalupové doporučit.

Všechny reference

Skupiny dle věku

Konverzace 1 středa 17:30-18:30

Děti v hodinách konverzují s rodilým mluvčím, upevňují své jazykové dovednosti a rozšiřují si slovní zásobu. Důraz je kladen na poslech a porozumění, aby děti s radostí mluvili anglicky. Doplňujícími kurzy ke konverzacím jsou kurzy doučování nebo gramatické kurzy.

Přihláška

Konverzace 2 středa 16:30 - 17:30

Děti v hodinách konverzují s rodilým mluvčím, upevňují své jazykové dovednosti a rozšiřují si slovní zásobu. Důraz je kladen na poslech a porozumění, aby děti s radostí mluvili anglicky. Doplňujícími kurzy ke konverzacím jsou kurzy doučování nebo gramatické kurzy.

Přihláška

Konverzace 3 úterý 16:45-17:45

Děti v hodinách konverzují s rodilým mluvčím, upevňují své jazykové dovednosti a rozšiřují si slovní zásobu. Důraz je kladen na poslech a porozumění, aby děti s radostí mluvili anglicky. Doplňujícími kurzy ke konverzacím jsou kurzy doučování nebo gramatické kurzy.

Přihláška

Konverzace 4 pondělí 17:30-18:30

Děti v hodinách konverzují s rodilým mluvčím, upevňují své jazykové dovednosti a rozšiřují si slovní zásobu. Důraz je kladen na poslech a porozumění, aby děti s radostí mluvili anglicky. Doplňujícími kurzy ke konverzacím jsou kurzy doučování nebo gramatické kurzy.

Přihláška

Cena za pololetí 3 990 Kč

Cena za školní rok

Cena zahrnuje 30 lekcí. Délka jedné lekce je 60 minut.

Možnost platby ve dvou splátkách.

Minimální počet studentů pro otevření kurzu je 6.

Nehodí se Vám termín? Ozvěte se a domluvíme se. Nebo si vytvořte svou vlastní skupinku a my se Vám přizpůsobíme.

Doučování

Gramatické kurzy

Ceník

Už stačí jen vyplnit přihlášku

Je třeba vyplnit jméno!
Je třeba vyplnit datum narození!
Je třeba vyplnit adresu!
Je třeba vyplnit školu!
Je třeba vyplnit třídu!
Je třeba vyplnit jméno!
Je třeba vyplnit telefon!
Je třeba vyplnit email!
Neplatný vstup
Je třeba vybrat skupinu!
Je třeba vybrat způsob platby!
Je třeba souhlasit s obchodními podmínkami!
Neplatný vstup

Aktuality

Děti Dospělí Studenti
Blog

Sledujte náš blog  

Číst více

Dospělí Studenti
Setkání s PETEREM FREESTONEM

8.11.2024

Rádi bychom Vás pozvali na jedinečné setkání s Peterem Freestonem, osobním tajemníkem Freddie...

Číst více

Kontaktní informace

Jazyková škola H.O.E. s.r.o. (House of English)
Učebny: Wonkova 340, Hradec Králové
Sídlo: Zelená 764, 500 04 Hradec Králové
Do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové dne 4.června 2013, oddíl C, vložka 32301.

IČO 01730126

Obecné informace:

Mgr. Katina Chalupová

ředitelka jazykové školy

Telefon: +420 777 314 220

E-mail: info@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro předškoláky a první stupeň, informace k online kurzům:

Bc. Adéla Vejvodová

zástupkyně ředitelky

Telefon: +420 774 981 600

E-mail: adela@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro druhý stupeň, SŠ, dospělé a firmy:

Mgr. Věra Pohlová

PR Manager and Course Coordinator II

Telefon: +420 774 225 855 

E-mail: verka@house-of-english.cz