Jak studenty učíme angličtinu?

3-Direction-Method

Metoda je zaměřena na 3 směry: Prozkoumávej, vnímej a respektuj! Učí děti vzájemné spolupráci a respektu. Naše originální metoda je založena na mnohaletých zkušenostech a využití vlastních materiálů a postupů.

Rozumět, reagovat, komunikovat

Studenti jsou přirozeně vedeni ke vzájemné spolupráci a respektu. Učíme je, že mluvit s chybami není hřích, ale naopak přínos. Díky tomu si velmi rychle budují jistotu a sebevědomí při komunikaci v angličtině.

Podle věku a znalostí studenta

Studenti jsou rozděleni do 2 skupin podle jejich jazykových dovedností. Jako doplňkový kurz ke konverzaci je možné se přihlásit do gramatického kurzu.

Hravě a zábavně

Zapojujeme do výuky prožitky a pocity. Angličtina se stává pro studenty zábavným prostředkem k získání nových informací z oblastí, které je zajímají.

Zapojení rodičů

V členské sekci mají rodiče možnost zjistit, jaká témata se na hodinách probírají. Dále nabízíme individuální konzultace pro rodiče i studenty.

Rodilý mluvčí

V hodinách studenti pracují s kvalifikovaným rodilým mluvčím, který se studenty pracuje především na jejich ústním projevu.

Reference

Tatínek dcera 8.ročník

Naším cílem a očekáváním bylo především, aby Klárka byla schopná aktivně používat jazyk při komunikaci a nebála se komunikovat v cizím prostředí. Toto se podle našeho názoru naplňuje a to díky komunikaci v malé skupině a s rodilým mluvčím, kdy je třeba být připraven okamžitě a častěji než v běžné výuce v ZŠ reagovat. Výuka Klárku baví i díky snaze o část výuky prováděnou zábavnější formou. Pozorujeme také poměrně výrazné zlepšení slovní zásoby. Empiricky pokroky sledujeme i účastí a slušných výsledků na různých soutěžích v AJ, kterých se účastní bez dalších speciálních příprav. 

 

JUDr. Kateřina Perthenová advokátka

V současnosti navštěvují jazykovou školu House of English mé dvě dcery (10 a 14 let) a obě se na hodiny angličitny těší. Já jsem očekávala, že se budou v anglickém jazyce zlepšovat a budou tak i ve škole napřed, což se naplnilo. To, že jde z pohledu mých dcer o příjemně strávený čas s kvalitním vyučujícím, který podává látku zábavnou formou, je příjemný bonus. Proto mohu s klidným svědomím jazykovou školu House of English. paní Mgr. Katiny Chalupové doporučit.

Všechny reference

Skupiny dle věku

8. ročník pro studenty 14-16 let středa 16:00 - 17:00

Studenti tvoří projekty na různá zajímavá témata. Angličtina je pro ně prostředkem k získání informací. Rozvíjíme jejich komunikační dovednosti. Upevňují si gramatické vazby skrze mluvený projev. Doplňujícím kurzem ke konverzacím jsou gramatické kurzy.

Přihláška

9. ročník pro studenty 16-18 let pondělí 17:00 - 18:00

Diskutujeme na aktuální témata. Propojujeme jazykové dovednosti s oblastmi z kultury, filmu a divadla. Doplňujícím kurzem ke konverzacím jsou gramatické kurzy.

Přihláška

Cena za pololetí 7 490 Kč

(cena za hodinu 350 Kč)

Cena zahrnuje:
- 36 hodin angličtiny za rok s rodilým mluvčím
- výukové materiály a učebnice/pracovní sešit
- členská sekce pro rodiče
- individuální konzultace

Kurzovné na celý školní rok je možné zaplatit celé najednou anebo ve splátkách bez navýšení. Možnost získání bonusové karty.

Už stačí jen vyplnit přihlášku

Je třeba vyplnit jméno!
Je třeba vyplnit datum narození!
Je třeba vyplnit adresu!
Je třeba vyplnit školu!
Je třeba vyplnit třídu!
Je třeba vyplnit jméno!
Je třeba vyplnit telefon!
Je třeba vyplnit email!
Neplatný vstup
Je třeba vybrat skupinu!
Je třeba vybrat způsob platby!
Je třeba souhlasit s obchodními podmínkami!
Neplatný vstup

Aktuality

Děti Dospělí Studenti
Jarní prázdniny

8.3.2021 - 12.3.2021

Kurzy v tomto období neprobíhají.

Děti Studenti
Doučování online pro ZŠ a SŠ

22.10.2020

Nezvládají Vaše děti distanční výuku angličtiny? Nevadí, jsme tu, abychom jim pomohli.

Číst více

Děti Studenti
Doučování z anglického jazyka pro 1. i 2. stupeň ZŠ

28.8.2020

Nově jsme pro Vaše děti připravili doučování z anglického jazyka

Číst více

Kontaktní informace

Jazyková škola H.O.E. s.r.o. (House of English)
Špitálská 182 a 193
500 03 Hradec Králové

Učebna: Wonkova 340, Hradec Králové

IČO 01730126
DIČ CZ01730126

Telefon: +420 777 314 220
E-mail: info@house-of-english.cz